Welkom!

Zoek je een homeopathische behandeling in Amsterdam Noord,
bij een arts die jou serieus neemt en de tijd voor je neemt?

Lees verder...

Trudy van den Berg

Tijdens mijn studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam volgde ik de colleges homeopathie. Verrast door de holistische kijk op ziekte besloot ik tijdens de co-schappen een kijkje te nemen in de praktijk van een arts voor homeopathie in Amsterdam. Na deze indrukwekkende korte stage besloot ik homeopathie te gaan studeren.
In 1991 studeerde ik af als arts voor homeopathie aan de SHO te Wageningen en sindsdien werk ik in mijn eigen praktijk. Daarnaast heb ik gewerkt als bedrijfsarts, als verpleeghuisarts en van 1997 tot en met 2023 als donorarts bij Sanquin bloedbank. Ik ben moeder van twee volwassen zoons.
Het gesprek met een patiënt is voor mij iedere keer weer boeiend. De zoektocht naar het meest passende middel voor deze unieke persoon is soms een hele studie, die ik met plezier doe. Het meest geniet ik van de kleine en soms grote wonderen die de kleine korreltjes die ik geef kunnen verrichten. Graag leer ik mensen gebruik te maken van homeopathie bij kleinere problemen. Dat doe ik door een cursus Eerste Hulp met Homeopathie te geven, 1 a 2x per jaar.

Homeopathie

Homeopathie is een van de specialisaties binnen de Integrale Geneeskunde.

 

Integrale Geneeskunde stelt de behandelrelatie tussen patiënt en hulpverlener centraal, kijkt naar de hele mens, maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische benaderingen en zorgprofessionals om tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen. Artsen die lid zijn van de AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) hebben kennis van en ervaring met reguliere behandelwijzen. Daarnaast zijn zij deskundig op het gebied van leefstijlgeneeskunde, homeopathie, acupunctuur en/of neuraaltherapie.

Homeopathie is een ruim twee eeuwen oude, door de Duitse arts Samuel Hahnemann ontwikkelde vorm van geneeskunde.
De Nederlandse definitie luidt: "Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op geleide van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden gepotentieerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen" 

De meeste homeopathische middelen worden gemaakt van planten, dierlijke producten of mineralen.

Als homeopathisch arts zoek ik dus voor u dat ene middel dat als een sleutel op een slot past bij uw probleem, uw lichamelijke en/of  psychische klachten én uw persoonlijkheid.
Alleen als het bij u passende middel aan u wordt voorgeschreven oefent het middel een langdurige en krachtige werking op u uit.

Elk ander middel zal slechts kortere tijd werken en niet op lange termijn uw klachten verbeteren. Er bestaan ongeveer 3000 homeopathische middelen. U zult begrijpen dat het onmogelijk is om 3000 middelen in alle details te kennen. Ik zal daarom vrijwel altijd tijdens en/of na het consult de computer en boeken raadplegen. Uiteindelijk gaat het er om dat u juist dat ene middel voorgeschreven krijgt dat volledig bij u en uw probleem past.
Wilt u meer weten over homeopathie en bent u benieuwd naar bijvoorbeeld het wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie? Bezoek dan de site www. homeopathie.nl en/of kijk bij Veel gestelde vragen op deze site.

Veelgestelde vragen

 • Homeopathie is een geneeskundige methode die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van mensen (of dieren) door toediening van homeopathische geneesmiddelen. Dit gebeurt op basis van individuele symptomen, die lijken op de symptomen die hetzelfde homeopathische middel bij gezonde proefpersonen kunnen oproepen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentiëerd, dat wil zeggen stapsgewijs verdund en geschud en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen.
  Homeopathie is twee eeuwen geleden door de Duitse arts Samuel Hahnemann ontwikkeld en berust op het zogenaamde gelijksoortigheidbeginsel (similiaprincipe). Dat wil zeggen dat Hahnemann ontdekte (of eigenlijk herontdekte, want het was in de oudheid al bekend) dat een stof die bepaalde ziekteverschijnselen kan oproepen diezelfde ziekteverschijnselen ook kan genezen. Zo kan een bijvoorbeeld een ui verschijnselen oproepen die lijken op een neusverkoudheid met niezen en traanogen. Een homeopathisch middel gemaakt van ui zou dan kunnen helpen bij een verkoudheid met dezelfde neusklachten. Tegenwoordig beschikken wij over ongeveer 3000 homeopathische geneesmiddelen. De kunst van de homeopathisch behandelaar is voor zijn/haar patiënt dat ene middel te zoeken dat past als een sleutel op een slot bij zijn/haar klachten.

 • Tijdens het eerste consult, waarvoor ik 1 1/2 uur reserveer, vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats over uw huidige klachten, klachten in het verleden, ziekte en operaties in het verleden, ziekte in de familie, gebruik van medicatie etc. Daarnaast zijn gegevens over uw constitutie belangrijk: uw eetpatroon, uw slaap, ontlasting en urinelozing, of u warmelijk of kouwelijk bent, hoe uw transpiratie is, hoe gevoelig u bent voor weers- of seizoensinvloeden. Uw karakter en gewoontes komen aan de orde. Uiteraard zal de meeste aandacht gaan naar uw huidige klachten en alles dat hiermee samenhangt, zoals hoe u de klachten ervaart en welke invloed de klachten hebben op uw leven. Indien nodig volgt aansluitend een lichamelijk onderzoek. Dit alles is nodig om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen om zo tot een homeopathische diagnose te komen. De homeopathische diagnose is iets anders dan de reguliere diagnose;

  Een reguliere of klinische diagnose kan bijvoorbeeld zijn: migraine, daar past deze behandeling bij, bijvoorbeeld een anti-migraine medicijn. Een homeopathische diagnose benoemt de klacht(en) bij deze (soort) mens, daar past een bepaald homeopathische middel bij, bijvoorbeeld de patiënt met migraine, waarbij de klachten en de persoonlijke kenmerken passen bij het homeopathisch middel A.  De reguliere diagnose is dan migraine, de homeopathische diagnose is een "A-beeld". A is dan het homeopathisch geneesmiddel dat wordt voorgeschreven.
  Aan het eind van het consult schrijf ik het homeopathisch middel voor. Soms is het nodig dat ik eerst nog e.e.a. bestudeer om echt de juiste keuze te maken. We maken een vervolgafspraak, meestal een maand na het eerste consult. Tijdens het vervolgconsult dat ongeveer 3 kwartier duurt evalueren we het resultaat van het voorgeschreven middel en bepaal ik samen met u het vervolgbeleid. Bij een klein probleem zullen meestal niet meer dan 3 of 4 consulten nodig zijn. Bij een ernstig of chronisch probleem kan de behandeling langer duren, waarbij ik u ongeveer eenmaal per 6 weken zie.

 • Hoewel we -volgens de huidige geaccepteerde natuurwetenschap- nog niet kunnen verklaren hoe homeopathische geneesmiddelen werken, is er onomstotelijk bewijs dat homeopathische medicijnen een genezend effect hebben. Homeopathische geneesmiddelen blijken ook te werken bij baby’s en dieren (honden, katten, paarden en koeien) die niet gevoelig zijn voor suggestie en bij wie dus het placebo-effect (dit is een reactie op een nepgeneesmiddel) niet kan optreden. Daarnaast zijn er natuurlijk de gedocumenteerde resultaten van duizenden artsen die homeopathische geneesmiddelen voorschrijven of van hun miljoenen patiënten die een genezend effect hebben ervaren na innemen van een homeopathisch geneesmiddel. Deze resultaten laten zien dat die kleine, op het individu afgestemde doses heel effectief zijn voor de gezondheid. Het is belangrijk te weten dat die kleine doses natuurlijk alleen hun werk kunnen doen als dat middel precies past bij de patiënt. Het gaat er dus om dat de arts het juiste middel kiest. Als het verkeerde middel wordt gekozen, gebeurt er niets. Als het goede middel gekozen wordt gebeurt er soms een klein wonder. Het middel werkt als een prikkel voor de patiënt waardoor van binnenuit een genezingsproces in werking wordt gezet. Uiteindelijk geneest de patiënt dus zichzelf.

 • Bij acute aandoeningen zoals een acute middenoorontsteking of koorts, werken homeopathische geneesmiddelen normaal gesproken snel. Bij chronische aandoeningen werken homeopathische middelen meteen maar het volledige genezingsproces duurt beduidend langer. In tegenstelling tot reguliere geneesmiddelen die meteen werken maar vaak alleen de symptomen bestrijden, mobiliseren en versterken homeopathische middelen de bestaande genezende krachten die er van nature al zijn. De zieke geneest dan echt en de ziekte verdwijnt volledig.

 • Homeopathie is heel goed zelf toe te passen bij kleine ongemakken of lichte verwondingen, blessures en acute ziekten. Hiervoor zijn zelfzorgmiddelen bij drogist en apotheek te koop. Er zijn een aantal goede boeken in de handel over homeopathische zelfzorgmiddelen. Homeopathische artsen en therapeuten geven regelmatig cursussen over het gebruik van deze middelen. Maar de grote kracht van de homeopathie ligt ook in de behandeling van chronische aandoeningen. Voorbeelden zijn luchtwegaandoeningen, gewrichtsklachten, ontstekingen, huidaandoeningen, allergieën, maagdarmstoornissen, premenstruele klachten (PMS), klachten bij de overgang, hoofdpijnen, slaapproblemen en klachten van psychische aard. Voor chronische aandoeningen is het niet aan te bevelen zelf te gaan dokteren, maar is het raadzaam een homeopathisch arts te raadplegen. Uiteraard zijn niet alle ziekten homeopathisch te genezen, maar in de praktijk blijkt dat er in zo'n 70% van de gevallen een duidelijke verbetering van de klachten optreedt. Als er een passend geneesmiddel gevonden wordt, zal in ieder geval de kwaliteit van leven verbeteren, ook in gevallen waarin een volledige genezing niet mogelijk is, zoals bij kanker of bij aangeboren aandoeningen.

 • Ja, in het algemeen kunnen homeopathische geneesmiddelen heel goed gebruikt worden naast reguliere medicijnen. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van gewone medicijnen te verminderen. Er zijn natuurlijk aandoeningen waarbij mensen niet zomaar zonder reguliere medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij suikerziekte of bij een te langzaam of te snel werkende schildklier. Pijnstillers, ontstekingsremmers, middelen tegen hoge bloeddruk of astma kunnen niet zomaar worden verminderd of gestopt. Als homeopathie aanslaat, kunnen de reguliere medicijnen over het algemeen verminderd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de patiënt. De patiënt overlegt dit met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven. Een aanpassing van medicatie moet namelijk worden gedaan door de voorschrijvende arts.

 • De naam 'klassieke homeopathie' geeft aan dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van Hahnemann. Dat betekent dat bij het zoeken naar een passend geneesmiddel men niet alleen kijkt naar de klacht of ziekte waar iemand mee komt maar ook naar de andere bijzonderheden van de patiënt, zowel lichamelijke als geestelijke. Het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens. Bij de “klinische homeopathie” worden geneesmiddelen vooral voorgeschreven op basis van de klachten, zonder daarbij het volledige mensbeeld te betrekken. Deze vorm van homeopathie wordt bijvoorbeeld toegepast door sommige huisartsen of als EHBO door mensen thuis.

 • Voor iedereen, voor mensen en dieren, zelfs voor planten. En voor elke leeftijd. Kinderen reageren vaak wat sneller en gemakkelijker dan ouderen. Zij hebben over het algemeen meer reactiekracht en zijn tevens minder belast met allerlei giftige stoffen zoals medicijnen, alcohol, tabak en drugs.

 • Nee, maar vertrouwen is wel belangrijk bij iedere arts-patiënt relatie. Iedere behandeling, regulier of homeopathisch, heeft een bepaald placebo-effect: het effect dat optreedt als je gelooft in een behandeling. Dat het effect van homeopathie meer is dan het placebo-effect wordt duidelijk doordat het ook bij baby´s en dieren genezing brengt.

 • Dat is erg afhankelijk van het soort probleem waarmee u mij bezoekt en van de reactie op het homeopathisch middel.  Vaak kan een behandeling na 3 of 4 consulten afgesloten worden. Soms zijn meer consulten nodig. Dit geldt met name bij de behandeling van langdurige chronische klachten. De praktijk leert echter dat ook in die gevallen maximaal 8 consulten per jaar noodzakelijk zijn. 
  Voor een eerste consult van minimaal 1 1/2 uur betaalt u bij mij €140, voor vervolgconsulten van 3 kwartier €70 en in geval van een kort consult van 30 minuten €50. Voor houders van een stadspas is elk consult maximaal €40. Een telefonisch consult is €20 (2024). Overigens behoren telefonische contacten bij de behandeling en zal ik deze alleen declareren bij u als dit een normaal consult vervangt.

 • In ons huidige zorgstelsel zit homeopathie niet in het basispakket. Het hangt dus van uw aanvullende verzekering af of de behandeling vergoed wordt. In de meeste gevallen vergoedt de verzekering een maximaal bedrag per dag tot een bepaald maximum per jaar. Het is raadzaam de voorwaarden in uw polis te lezen.
  Gelukkig zijn er mooie initiatieven voor nieuwe soorten ziektekostenverzekeringen zoals Gezondheids Coöperatief Nederland, waarbij de patiënt zelf kan kiezen welke soort behandeling hij laat vergoeden.

 • Voor veel mensen is de belangrijkste reden om een homeopathisch arts te bezoeken dat zij “niet lekker in hun vel zitten”. Eigenlijk is in principe elke aandoening, zowel psychisch als lichamelijk, homeopathisch goed te behandelen. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat niet in alle gevallen volledige genezing te bereiken is. Een homeopathisch arts behandelt geen kwalen, maar de mens met die kwalen. Zelfs bij ongeneeslijke aandoeningen, zoals kanker of een vergevorderde toestand van een chronische ziekte kan homeopathie vaak opmerkelijke verbetering geven.

Praktische informatie

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u via email een bevestiging. Voor een eerste consult neem ik minimaal 1,5 uur de tijd. Na het consult schrijf ik een homeopathisch middel voor bij de Hahnemann apotheek die het naar uw huisadres verstuurt. Het homeopathische middel wordt over het algemeen 1x maal per week genomen. Tijdens het vervolgconsult van 3 kwartier evalueren we wat het middel heeft gebracht en bespreken we het vervolgbeleid. Bij een goede reactie hoeft het middel niet langdurig te worden gebruikt. Bij een onduidelijke reactie kan het zijn dat ik een ander middel voorschrijf of hetzelfde middel in een andere sterkte (potentie). Tussentijds kan telefonisch contact nodig zijn. Dat hoort bij de behandeling. Voor een eerste consult betaalt u €140 voor een vervolgconsult €70. Het kan voorkomen dat het consult maar heel kort duurt, dan pas ik het tarief aan. U krijgt desgewenst meteen de nota mee, of ik stuur het als pdf via e-mail. U kunt deze opsturen naar de zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft. Afrekenen kan contant of met PIN, of via een overmaking naar mijn TRIODOS bankrekening.

Download hier de privacy verklaring (.pdf)

Contact en afspraak maken

Praktijk:

Spyridon Louisweg 106

Tel:

020 6234777