Links

https://www.buteyko-ademtherapie.nl
 
drs. Marc Scheffer
Specialist ademhaling en stressreductie Wil je op natuur­­lijke wijze je gezond­heids­­klachten bij de bron aan­­pakken? Ben je op zoek naar een struc­tu­­rele op­los­sing voor stress­klachten, ver­moeid­heid, slaap­­problemen of chro­­nische gezond­­heids­­pro­ble­men? En wil je dat het niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn effect heeft? Wij bieden met de Adem­­wijzer trai­ning een syste­­mische, holis­­tische aanpak met oog voor de indi­­viduele cliënt. Wij gaan daarbij verder dan een stan­daard ademhalingscursus! Het herstellen van een gezond adem­­volume en de aan­pak van stress(-gedrag) met de Adem­wijzer training is al sinds 2010 een heel succesvolle combi­natie gebleken bij inmiddels dui­zenden cur­sisten. Test je ademhaling en inventariseer je gezondheidswensen op onze website.


http://www.vereniginghomeopathie.nl

Site van de Vereniging Homeopathie Nederland met heel veel en vooral actuele informatie over homeopathie.

www.avig.nl 
Site van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde

www.hahnemann.nl
Site van de apotheek die uw geneesmiddelen verstrekt. Hier is veel informatie te vinden over homeopathie en de geneesmiddelen.
 
www.homeopathie.nl

Nederlandstalige website met veel informatie over homeopathie. Wordt beheerd door stichtingVHAN